ŠPORTOVÁ HALA_VAJNORY

 

TEAM_ING. ARCH. JURAJ HANTABAL_ ING. ARCH. MICHAELA HANTABALOVÁ

_ ING. ARCH. JAKUB HANTÁK

CLIENT_PUBLIC

LOCATION_VAJNORY, BRATISLAVA

TYPE_COMPETITION

STATUS_STUDY

YEAR_2016

 

Na jestvujúci pozemok areálu sme umiestnili požadovaný objem viacúčelovej športovej haly, ktorá spĺňa všetky zadané kritériá, ale svojou veľkosťou nerešpektuje jestvujúce prostredie. Aby sme objem haly prispôsobili okolitej zástavbe rodinných domov, "zatlačili" sme ju sčasti do zeme, a tým sa dosiahla celková výška nadzemnej časti len 6m. Halu sme sa snažili umiestniť do riešeného územia tak, aby sa vytvorilo predpolie pred halou a to priamo v nadväznosti na vstup do areálu. Taktiež sme umiestnením rešpektovali jestvujúcu vysokú zeleň na pozemku, ktorú doplňujeme o ďalšie stromy. Jestvujúcu budovu správy a reštaurácie asanujeme, a jej nový objem pričleňujeme k navrhovanej hale tak, aby sa taktiež prispôsoboval okolitej výške rodinných domov. Na ostatnú plochu územia aditívne umiestňujeme parkoviská a športové ihriská, tak aby ostala zachovaná dopravná dostupnosť k jestvujúcemu seniorcentru Amico. Z dôvodu dodržania požadovaných parkovacích miest, vytvárame hromadnú garáž do polovice zapustenú pod ľadovou plochou hokejového a volejbalového ihriska.

 

Za návrh v súťaži sme získali cenu – 1. miesto

BACK_TO_WORK