RODINNÝ DOM_HENRIQUES

 

TEAM_ING. ARCH. JAKUB HANTÁK

CLIENT_PRIVATE

LOCATION_BRATISLAVA MILOSLAVOV

TYPE_HOUSE, INTERIOR

STATUS_REALIZED

YEAR_2019

 

 

Rodinný dom sa nachádza v Miloslavove  na zatiaľ nepomenovanej ulici. Parcela, na ktorej sa navrhovaná novostavba nachádza, je v takmer na rovinatom teréne, prístupná z novovybudovanej komunikácie na svojej južnej strane. Navrhovaný objekt sa skladá z jednej kompaktnej hmoty, členenej do dvoch krídel. Uličné priečelie tvorí vjazd do garáží s dvoma parkovacími miestami a technickou miestnosťou, ďalej pokračuje obytná časť ktorá má samostatný vstup z východnej časti pozemku. Dom je zastrešený plochou strechou so štrkovým násypom. Vedľa domu sa nachádza exteriérový bazén s terasou.

BACK_TO_WORK