REZIDENCIA_NA VARTE

 

TEAM_ING. ARCH. JURAJ HANTABAL_ ING. ARCH. MICHAELA HANTABALOVÁ

_ ING. ARCH. JARMILA BURKOVÁ_ ING. ARCH. JAKUB HANTÁK

CLIENT_PRIVATE

LOCATION_KOLIBA, BRATISLAVA

TYPE_APARTMENTS

STATUS_BUILT

YEAR_2019

 

Rezidenciu tvorí sedem objektov radových rodinných domov situovaných na juhovýchodnom okraji Koliby v Bratislave. Koncept návrhu vychádza z pomerne komplikovaných terénnych vzťahov. Malá hĺbka parcely, strmosť terénu a susedná jestvujúca hustá zástavba. Preto sme sa snažili o hmotovo-priestorové usporiadanie RD tak, aby sme získali pre bývanie čo najväčšiu intimitu a zároveň správnu orientáciu voči svetovým stranám. Toto natočenie je priaznivé aj z hľadiska výhľadov, keďže sme nad Bratislavou. Architektonické stvárnenie jednoduchých línii dopĺňa oblúk plnej fasády v nároží vždy od susedného objektu. Zaoblenie fasády splnilo funkciu lepšieho preslnenia a presvetlenia.

 

Nominácia CE ZA AR 2019

BACK_TO_WORK