REURBANIZÁCIA_CENTRA MĚSTA HOSTIVICE

 

TEAM_ING. ARCH. TOMÁŠ CHOVANEC, ING.ARCH. ZUZANA HORVÁTHOVÁ

CLIENT_CZECH DEVELOP SERVICES S.R.O. + MESTO HOSTIVICE, ČR

LOCATION_HOSTIVICE, ČR

TYPE_ URBANISM + ARCHITECTURE, COMPETITON

STATUS_COMPETITON

 

Cieľom návrhu je naplno využiť potenciál danej lokality, vytvoriť príjemné prostredie pre život, prácu a relax. Vytvoriť plnohodnotné a funkčné centrum mesta, ktoré svojimi prevádzkovými vzťahmi, mierkou a rôznorodosťou vhodne doplní a obohatí existujúce prostredie. V doprave sa na prvé miesto dostáva chodec a jeho bezpečnosť. Automobilová doprava sa dostáva do úzadia a je presunutá výhradne do podzemných priestorov, nachádzajúcich sa takmer pod celým riešeným územím.

 

Náš návrh vytvorenia novej identity zanedbaného územia v srdci českého mesta Hostivice bol ocenený 2. miestom.

BACK_TO_WORK