REKONŠTRUKCIA_VLČKOVA

 

TEAM_ING. ARCH. JURAJ HANTABAL_ ING. ARCH. MICHAELA HANTABALOVÁ

_ ING. ARCH. PAVLÍNA BLAŽEKOVÁ_ ING. ARCH. JAKUB HANTÁK

CLIENT_PRIVATE

LOCATION_VLČKOVA, BRATISLAVA

TYPE_HOUSE, RECONSTRUCTION

STATUS_UNDER CONSTRUCTION

YEAR_2017

 

Rekonštrukcia  a nadstavba rodinného domu vychádza z koncepcie jestvujúceho objektu. Pri návrhu sme rešpektovali všetky zachované znaky medzivojnovej architektúry a nadstavbu sme riešili puristicky, tak ako by postupoval architekt v tej danej dobe. To znamená, že všetky novonavrhnuté prvky - okná, rímsy, atiky, omietka, ich proporcia a materiál vykazujú charakter architektonickej moderny.

Pôdorys  zastavenej plochy rodinným domom ostáva nemenný, nadstavba je tektonicky nasadená nad jeho jestvujúcu korunnú rímsu. Ide o jeden a pol podlažnú nadstavbu s plochou strechou, charakteristickou pre medzivojnové obdobie moderny.

BACK_TO_WORK