MEMENTO_JOSEF A EDUARD SCHREIBER

 

TEAM_ING. ARCH. JAKUB HANTÁK

DOC. MGR.ART. PAVOL MACHO_MGR. ZUZANA PEER

CLIENT_PUBLIC

LOCATION_NÁMESTIE SLOBODY, LEDNICKÉ ROVNE

TYPE_ EXTERIOR

STATUS_STUDY

CREDITS_ERIK OSVALD

YEAR_2018

 

S pomocou oslovených odborníkov sme vytvorili štúdiu s návrhom centrálnych objektov. Po dlhých diskusiách s výtvarníkom Palom Machom, či spracovateľkou histórie Lednických Rovní, Zuzanou Peer, sme dospeli k názoru, že by to malo mať reprezentatívny charakter s odkazom na tých, vďaka ktorým sa naša chudobná roľnícka dedina zmenila na priemyselné mestečko – rodinu Schreiberovcov. V návrhu je vyobrazený portrét Jozefa Schreibera, ako zakladateľa sklární a jeho syna Eduarda Schreibera, ktorý rozvíjal kultúrny život na Lednických Rovniach.

 Jedná sa o ideovú a architektonickú štúdiu, s použitím dvoch portrétov na tabuľovom skle, ktorá by mala vyvolať verejnú diskusiu.

BACK_TO_WORK