BYT_BLANCA

 

TEAM_ING. ARCH. JAKUB HANTÁK

CLIENT_PRIVATE

LOCATION_MAJERSKÁ, LEDNICKÉ ROVNE

TYPE_ INTERIOR

STATUS_STUDY

YEAR_2018

 

Typický dvojizbový byt v panelákovom bytovom dome na Majerskej ulici v Lednických Rovniach prechádza rekonštrukciou, ktorá si kladie vysoké ciele, z dôvodu nevyhovujúceho poradia dispozície. Panelákový byt má ambície chytiť druhý dych v súčasných nárokoch na komfortné a účelné bývanie. Spojenie kuchyne s obývacou izbou sa javí ako najlepšie možné riešenie, prinášajúce spokojnosť klienta, napriek náročnej komunikácií s úradmi týkajúcej sa povolovacích procesov v otázke búrania nosnej priečky. 

BACK_TO_WORK