_EN

ATELIÉR_FILTER je kreatívny ateliér založený

Jakubom Hantákom a Tomášom Chovancom v roku 2019 v Bratislave.

Tvoríme architektúru v rozsahu od malých zásahov, rekonštrukcií, urbanizmu,

interiéru, rodinných domov, bytových domov, a akýchkoľvek iných domov.

 

Naša tvorba sa snaží vyhnúť akýmkoľvek stereotypom, konvenciám

a pristupuje k tvorbe kriticky a zodpovedne.

 

 

 

atelier@atelierfilter.com

 

 

 

ING. ARCH. JAKUB HANTÁK

autorizovaný architekt_AA_2494

hantak@atelierfilter.com

+421 911 818 191